NFC

2022-02-16 - Asem Elshimi,Silicon Labs無線產品行銷經理

遠端守護居家/建築 無線調校啟動智慧新生活

2020-12-30 - 趙明燦,EDN China

全面瞭解NFC創新設計

2018-06-28 - Demi/EDN China

2018世界盃NFC官方用球是噱頭?

2017-11-13 - STMicroelectronics

首款通過NFC Forum認證NFC標籤晶片