DAQ

2022-08-03 - Lloben Paculanan & John Neeko Garlitos

為隔離式精密高速DAQ計算採樣時脈抖動

2021-12-20 - Steven Xie 和 David Guo,ADI產品應用工程師 

低雜訊、低功耗DAQ探勘地震和能源應用